Bus 53 viborg. Route 53 2019-12-14

Bus Viborg

Bus 53 viborg

Traveling by bus has also become as comfortable as flying or taking the train. Herunder at underentreprenører er i besiddelse af de krævede tilladelser til udførsel af buskørsel efter busloven. Hvert år indsendes en busoversigt med status over busserne i kontrakterne, jf. I menuen til venstre kan du finde de aktuelle køreplaner inddelt i forskellige områder eller du kan finde alle køreplaner og områdekort ved at trykke på link herunder. Se nærmere skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Garantistillelse Midttrafik skal senest 14 dage efter at have givet meddelelse om betinget tildeling af kontrakt have modtaget gyldig garanti.

Next

Køreplaner

Bus 53 viborg

Se nærmere under punkt 16 i vilkårene og i Bilag 14. Opgaven er nærmere beskrevet i skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Har du lyst til at bo i en spændende ny bydel og være med til at sætte dit præg på området både visuelt og socialt via grundejerforeningen, så lad Wulff og Partnere vise dig en af grundene. Billetteringssystem og billetteringsudstyr i busserne Midttrafik stiller billetteringsudstyr til rådighed for busselskabet. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Beredskabsplanen skal i hvert fald opfylde og forholde sig til de i bilag 17 nævnte punkter. Busselskabet er eneansvarlig over for Midttrafik og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører.

Next

Ændringer på busrute 53 til sommer

Bus 53 viborg

You may need to enter another nearby location, such as an intersection or a landmark. Busselskabet skal på Midttrafiks opfordring medvirke til opfølgning, hvor busselskabet skal redegøre for, hvordan de ovenfor nævnte kvalitetskrav opfyldes. Dette er i givet fald anført i gyldighedsteksten øverst i køreplanen. Byderen skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af busloven og ledsagende bekendtgørelser. Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. Hvem kan byde 8 4. Det er dog stadig muligt at bestille et print af specifikke køreplaner.

Next

Bus from Dresden to Viborg ↔ Cheap tickets

Bus 53 viborg

Kommende Woche and diesen Tagen in Betrieb: Werktags. Aktindsigt - offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil Midttrafik dels ved åbningen og dels på forespørgsel Midttrafiks 26. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m. Ved garantiens bortfald skal denne garantierklæring returneres til pengeinstitut. The Trip Planner shows the possible city names as options if needed. Det er ligeledes væsentligt for Midttrafik, at busselskabets materiel har en god standard og at materiellet løbende vedligeholdes. Det er et krav, at redegørelsen vedlægges tilbuddet.

Next

Bus Horsens

Bus 53 viborg

Det betyder, at der kan ske ændringer i køreplanerne, inden kontrakten træder i kraft. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives, uden at Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller voldgiftskendelse. Hvis tilbudskuverten ikke er rummelig nok, påklæbes kuvertens forside det materiale, der skal afleveres. Midttrafik regner med, at de forventede bonusbeløb indgår som indtægter i busselskabets tilbudskalkulationer. Eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive anført i rettelsesblad.

Next

Linie 53: Fahrpläne, Haltestelle & Karten

Bus 53 viborg

Herefter fremsender Trafikstyrelsen et dokument, som bekræfter, at busselskabets har eller kan få udstedt det nødvendige antal tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring. More on bus features and servicesOpting for the bus for a city trip is becoming increasingly popular. Bestemmelserne kan rekvireres hos Midttrafik. Til Trafikstyrelsens behandling vedlægger busselskabet: skatteregnskab og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet, eller sikkerhedsstillelse, eller revisorerklæring Busselskabet har ikke tilladelse til erhvervsmæssig befordring sæt X Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder. Overtagelsen af de anførte busser sker efter bestemmelserne i den gældende kontrakt.

Next

Bus Horsens

Bus 53 viborg

Overtagelse af hidtil anvendte busser Såfremt det vindende busselskab er forpligtet til overtagelse af busser, er dette anført i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. På sigt er det meningen, at der skal bygges dagligvareforretning ved indkørslen til hele området. When taking a look at the search results displayed on our page, you can instantly see, which bus operator offers which comfort features. Særligt for A-vilkår I det tilfælde at udbuddet indbefatter en bonusordning, skal busselskabet anføre de forventede bonusbeløb i det første hele kalenderår i kontraktperioden på tilbudsblanketten, bilag A. Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer og busterminaler påhviler Midttrafik. På kuverten anføres byders navn, udbudsnummer og dato afleveringsfrist.

Next

Bus Horsens

Bus 53 viborg

Såfremt de tilbudte busser ikke kan indsættes til driftsstart, skal busselskabet medsende en bindende leveringsplan for såvel de tilbudte busser som de busser, der indsættes midlertidigt. Eventuelle tillæg eller fradrag for faktisk vedligeholdelsesstandard fastsættes ved forhandling eller ved syn og skøn. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris som en specifikation af tilbudsprisen, og det er disse priser, der indføjes i Nøgleoplysninger om kontrakten, og danner grundlag for den løbende afregning. Hvis busselskabet ikke har en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 6 ugers ekspeditionstid. Sådanne forbehold betyder, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. Reglerne kan ses i deres helhed i A- og B-kontrakternes 13. Navn: Titel: Underskrift og dato: Oversigt over tjenester, hvor oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø kan indhentes.

Next